• دامنه متراژ: 0.2 – 80 متر
  • دیود لیزری: (1 مگاوات)-630-670 مانومتر
  • حافظه ذخیره سازی: 20 برداشت
  • کلاس لیزری: || Class
  • دقت: 1.5+- میلی متر در 10 متر